Mu Truyền Kỳ Season 7 Final
Intro Đua Top Openbeta

Đua Top Open Beta

Thời gian sự kiện: 13h ngày 13/10/2019 ~ 24h ngày 27/10/2019

3 Nhân vật có Reset cao nhất của từng chủng tộc trong 15 ngày.
 • Đổi giới tính KHÔNG được phép nhận thưởng Event này.
 • Nếu bằng Reset sẽ tính theo thời gian đạt Reset.

Phù Thủy

• Top 1 : Set Ma Vương
• Top 2 : Set Triệu Hồn
• Top 3 : Set Ma Thuật

(Luck + 2 Option tự chọn)

Chiến Binh

• Top 1 : Set Thần Long
• Top 2 : Set Rồng Xanh
• Top 3 : Set Rồng Đỏ

(Luck + 2 Option tự chọn)

Đấu Sĩ

• Top 1 : Set Cuồng Phong
• Top 2 : Set Lôi Phong
• Top 3 : Set Phong Vũ

(Luck + 2 Option tự chọn)

Tiên Nữ

• Top 1 : Set Thánh Nữ
• Top 2 : Set Giai Nhân
• Top 3 : Set Kim Ngân

(Luck + 2 Option tự chọn)

Chúa Tể

• Top 1 : Set Chí Tôn
• Top 2 : Set Hắc Vương
• Top 3 : Set Huyền Thuyết

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thuật Sĩ

• Top 1 : Set Phục Ma
• Top 2 : Set Ma Pháp
• Top 3 : Set Hỏa Thiên

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thiết Binh

• Top 1 : Set Quyền Lực
• Top 2 : Set Bạch Hổ
• Top 3 : Set Địa Long

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thời gian sự kiện: 13h ngày 13/10/2019 ~ 24h ngày 22/10/2019

3 Nhân vật có Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 10 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này.
 • Nếu bằng Reset sẽ tính theo thời gian đạt Reset.
TOP Phần thưởng Số lượng
Vũ Khí Rồng + Luck +0 (Tự Chọn 3 Option) 1
Vũ Khí Rồng + Luck +0 (Tự Chọn 2 Option) 1
Vũ Khí Rồng + Luck +0 (Tự Chọn 1 Option) 1

Thời gian sự kiện: 13h ngày 13/10/2019 ~ 24h ngày 17/10/2019

3 Nhân vật có Reset cao nhất của tất cả chủng tộc trong 5 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này.
 • Nếu bằng Reset sẽ tính theo thời gian đạt Reset.

TOP 1

Cánh 2
- Luck
- MNL

Theo Top Reset ALL

TOP 2

Cánh 2
- Luck

Theo Top Reset ALL

TOP 3

Cánh 2
- trắng

Theo Top Reset ALL

Thời gian sự kiện: 13h ngày 13/10/2019 ~ 24h ngày 27/10/2019

3 Guild có số Point tổng cao nhất của trong 15 ngày.
 • Guild phải có từ 20 người trở xuống mới được tính Top.
 • Chỉ có Chủ Guild mới nhận được Danh Hiệu Guild.
 • Phần thưởng Item phát cho Chủ Guild, sau đó tự chia lại cho Guild.
TOP Phần thưởng Danh hiệu
200S + 200B + 200C Đệ Nhất Bang Hội
150S + 150B + 150C Đệ Nhị Bang Hội
100S + 100B + 100C Đệ Tam Bang Hội

Hệ Thống Danh Hiệu

Người chơi có Reset đến mốc nhất định sẽ được nhận danh hiệu..
 • Danh Hiệu mặc định khi khởi tạo nhân vật là Tân Binh Hoàng Kim.
 • Hãy vào phần Cập Nhật Danh Hiệu trên website quản lý tài khoản để nhận Danh Hiệu.
Mốc Điều kiện Danh hiệu
1 Reset 10 Tân Binh Hoàng Kim
2 Reset 20 Hạ Sĩ Hoàng Kim
3 Reset 40 Trung Úy Hoàng Kim
4 Reset 60 Dũng Sĩ Hoàng Kim
5 Reset 80 Thượng Tá Hoàng Kim
6 Reset 100 Đại Tướng Hoàng Kim
7 Reset 120 Nguyên Soái Hoàng Kim
... .... Xem thêm tại trang quản lý tài khoản...