• Hệ thống theo dõi thời gian Event diễn ra trong game !
HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
Lông vũ 0.1% Icarus Mở sau 20 ngày đua top
Ngọc Sinh Mệnh 4% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 40
Ngọc Tâm Linh 3% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 60
Ngọc Hỗn Nguyên 2% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 80
Ngọc Ước Nguyện 1% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 100
HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẮP DIỄN RA TRONG GAME
Máy chủ Thông tin sự kiện Giờ kế tiếp Đếm ngược
4,5 TỔ ĐỘI SĂN NGỌC (Blue Event)
Tổ đội săn Thỏ Ngọc để kiếm ngọc
Bản đồ: Atlans
(21:30)
3,4 HUYẾT LÂU (Blood Castle)
Lâu Đài Máu tỉ lệ rơi ngọc cao hơn so với bên ngoài
(2 tiếng một lần bắt đầu từ 10:30 đến 02:30)
3,4 QUẢNG TRƯỜNG QUỶ (Devil Square)
Quảng Trường Quỷ có tỉ lệ rơi ngọc cao hơn so với bên ngoài
(2 tiếng một lần bắt đầu từ 09:00 đến 01:00)
2,5 HỖN NGUYÊN LÂU (Chaos Castle)
Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần
(2 tiếng một lần bắt đầu từ 10:00 đến 02:00)
2,5 BINH ĐOÀN PHÙ THỦY (White Wizard)
Săn phù thủy trắng kiếm Item và Ngọc
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 01:40)
2,5 THIÊN GIỚI (Sky Event) (Săn Boss)
Thiên Giới săn Boss chúa tể Kundun kiếm đồ
(19:30)
2,4 BOSS VÀNG (Golden Event) (Săn Boss)
Săn Boss vàng xuất hiện ngẫu nhiên ở ở Lorencia, Devias4, Atlans2~3, Tarkan1~2
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 00:10)
2,4 BOSS RẮN (Medusa Event) (Săn Boss)
Xuất hiện khi có thông báo di chuyển đến bản đồ đầm lầy chết, tìm và tiêu diệt Medusa
Bản đồ: Swamp of Calmness (Chỉ dành cho cấp Master)

(11:30, 23:30)
2,4 BOSS NHỆN (Raklion Event) (Săn Boss)
Xuất hiện khi có thông báo di chuyển đến map event, tìm và tiêu diệt Selupan
Bản đồ: Raklion (Tối đa 20 người tham gia)

(10:10, 22:10)
2,4 BINH ĐOÀN PHÁP SƯ
Săn Pháp Sư để kiếm Item và Ngọc
Bản đồ: Devias (72.120)
(4 tiếng một lần bắt đầu từ 03:40)
20 ĐẠI CHIẾN KUNDUN (Event PK)
Sẽ có boss xuất hiện, tiêu diệt boss có nhiều phần thưởng giá trị.
Bản đồ: Arena
(21:00)
21:00:00
GM tổ chức
20 CÔNG THÀNH CHIẾN (Event PK)
Cần liên minh Guild mới có thể đăng ký tham gia Công Thành.
Bản đồ: Công Thành Chiến
(21:00)
21:00:00
GM tổ chức