ĐUA TOP OPEN BETA

Thời gian sự kiện: 13h ngày 23/02/2020 ~ 24h ngày 08/03/2020

3 Nhân vật có Cấp Độ cao nhất của từng chủng tộc trong 15 ngày.
 • Đổi giới tính KHÔNG được phép nhận thưởng Event này.
 • Nếu bằng cấp độ sẽ tính theo thời gian đạt cấp độ.

Phù Thủy

• Top 1 : Set Ma Vương
• Top 2 : Set Triệu Hồn
• Top 3 : Set Ma Thuật

(Luck + 2 Option tự chọn)

Chiến Binh

• Top 1 : Set Thần Long
• Top 2 : Set Rồng Xanh
• Top 3 : Set Rồng Đỏ

(Luck + 2 Option tự chọn)

Đấu Sĩ

• Top 1 : Set Cuồng Phong
• Top 2 : Set Lôi Phong
• Top 3 : Set Phong Vũ

(Luck + 2 Option tự chọn)

Tiên Nữ

• Top 1 : Set Thánh Nữ
• Top 2 : Set Giai Nhân
• Top 3 : Set Kim Ngân

(Luck + 2 Option tự chọn)

Chúa Tể

• Top 1 : Set Chí Tôn
• Top 2 : Set Hắc Vương
• Top 3 : Set Huyền Thuyết

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thuật Sĩ

• Top 1 : Set Phục Ma
• Top 2 : Set Ma Pháp
• Top 3 : Set Hỏa Thiên

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thiết Binh

• Top 1 : Set Quyền Lực
• Top 2 : Set Bạch Hổ
• Top 3 : Set Địa Long

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thời gian sự kiện: 13h ngày 23/02/2020 ~ 24h ngày 03/03/2020

3 Nhân vật có Cấp Độ cao nhất của tất cả chủng tộc trong 10 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này.
 • Nếu bằng cấp độ sẽ tính theo thời gian đạt cấp độ.
TOP Phần thưởng Số lượng
Vũ Khí Rồng + Luck +0 (Tự Chọn 4 Option) 1
Vũ Khí Rồng + Luck +0 (Tự Chọn 3 Option) 1
Vũ Khí Rồng + Luck +0 (Tự Chọn 2 Option) 1

Thời gian sự kiện: 13h ngày 23/02/2020 ~ 24h ngày 27/02/2020

3 Nhân vật có Cấp Độ cao nhất của tất cả chủng tộc trong 5 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này.
 • Nếu bằng cấp độ sẽ tính theo thời gian đạt cấp độ.

TOP 1

Cánh cấp 2
- Luck
- Max Op

Theo Top Reset ALL

TOP 2

Cánh cấp 2
- Luck
- MNL

Theo Top Reset ALL

TOP 3

Cánh cấp 2
- Luck

Theo Top Reset ALL

Thời gian sự kiện: 13h ngày 23/02/2020 ~ 24h ngày 08/03/2020

3 Guild có số Level Point cao nhất của trong 15 ngày.
 • Guild phải có từ 20 người trở xuống mới được tính Top.
 • Chỉ có Chủ Guild mới nhận được Danh Hiệu Guild.
 • Phần thưởng Item phát cho Chủ Guild, sau đó tự chia lại cho Guild.
TOP Phần thưởng Danh hiệu
300S + 300B + 300C Đệ Nhất Bang Hội
240S + 240B + 240C Đệ Nhị Bang Hội
180S + 180B + 180C Đệ Tam Bang Hội

Hệ Thống Danh Hiệu

Người chơi có Cấp Độ đến các mốc nhất định sẽ được nhận danh hiệu..
 • Danh Hiệu mặc định khi khởi tạo nhân vật là Tân Binh Hoàng Kim.
 • Hãy vào phần Cập Nhật Danh Hiệu trên website quản lý tài khoản để nhận Danh Hiệu.
Mốc Điều kiện Danh hiệu
1 Cấp độ 50 Level Tân Binh Hoàng Kim
2 Cấp độ 100 Level Hạ Sĩ Hoàng Kim
3 Cấp độ 200 Level Trung Úy Hoàng Kim
4 Cấp độ 300 Level Thượng Tá Hoàng Kim
5 Cấp độ 400 Level Đại Tướng Hoàng Kim
6 Cấp độ 500 Level Nguyên Soái Hoàng Kim
7 Cấp độ 600 Level Dịch Chuyển Càn Khôn
8 Cấp độ 700 Level Đế Vương Quyền Năng
9 Cấp độ 800 Level Không Lùi Bước
10 Cấp độ 900 Level Thiên Hạ Vô Địch
11 Cấp độ 1000 Level Chiến Thần Vô Song